Wielki protest Polaków w Olsztynie przeciwko mafii śmieciowej i Wielka Narodowa Pielgrzymka do naszej Królowej do Gietrzwałdu

MARSZ DLA KRÓLOWEJ POLSKI 
Olsztyn 14 sierpień 2023 rok
W OBRONIE DUCHOWEJ STOLICY POLSKI
- dzień pierwszy 
PROTESTY i PIKIETY PRZED URZĘDAMI 
W OLSZTYNIE W OBRONIE GIETRZWAŁDU- 


 W dniu 14 sierpnia obchodzimy wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, Rycerza Niepokalanej, świadka i promotora prawdy oraz męczennika z Auschwitz, który całe życie poświęcał się Bogurodzicy i walczył o Królestwo Boże na ziemi. Za jego wstawiennictwem podejmiemy się trudu pielgrzymowania do stolicy Warmii z MB Królową Polski i przeprowadzimy serię protestów i pikiet przed urzędami samorządowymi i państwowymi, a także Kurią Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.   
Celem tych akcji jest wywarcie presji na organy samorządowe i państwowe, aby uniemożliwić realizację inwestycji, śmietniska, Lidla w Gietrzwałdzie, a także każdej innej, która by zaburzała panoramę, krajobraz kulturowy i spokój Duchowej Stolicy Polski, gdzie Matka Boża objawiała się 160 razy i przygotowała katolicki Naród Polski do wybicia się na Niepodległość i odbiera po dziś dzień należną Jej chwałę i cześć.
Obecnie wszystkie władze zajmujące się kwestią procedowania w przedmiocie wydania zezwolenia na budowę Centrum Dystrybucji Odpadów LIDL nie uważają nas Polaków, w przytłaczającej większości katolików, za stronę postępowania, wbrew temu, że Chrześcijanie są absolutną większością w Polsce i ich prawa zostały zapisane w treści art. 53 Konstytucji RP. Ponadto warto przypomnieć, z danin polskich katolików utrzymywany jest rząd, administracja, policja, wojsko i całe państwo polskie. 
Na skutek podstępnych działań wójta Gietrzwałdu Jana Kasprowicza doszło do sporządzenia wadliwego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium, które nigdy w państwie szanującym prawo nie powinny zostać uchwalone. Plan i studium zostały uchwalone bez konsultacji społecznych. 
Wójt cały czas dezinformował oraz nadal wprowadza w błąd Radę Gminy i społeczeństwo, w tym swoich wyborców, że Lidl ma w Gietrzwałdzie wybudować hurtownię spożywczą. W istocie chodzi o śmietnisko dla różnych odpadów gromadzonych w ogromnej ilości, ponad 150 tysięcy ton, w tym wiele tysięcy ton bardzo niebezpiecznych śmieci, jak rtęć, azbest, freon, etc. Pomimo to organy samorządowe i państwowe podstępnie naruszają prawa Rzeczypospolitej wydając kontrowersyjne decyzje środowiskowe, rolnicze, planistyczne, etc.
Sprawa, pomimo tego, że została zgłoszona Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu dotąd nie  jest należycie procedowana i inwestycja pomimo protestu tego organu może zostać zrealizowana, albowiem Wojewoda nie odnosi się do innych pism i argumentów jakie w trybie urzędowym otrzymuje z całej Polski. 
Jesteśmy przeciwni temu, by z Duchowej Stolicy Polski uczynić niemieckie śmietnisko, które jest po pierwsze oznaką upokorzenia Polaków katolików i stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz pielgrzymów podążających do tej perły Świętej Warmii, której pejzaż został "nieludzką ręką uczyniony".  


 Przebieg protestu w Olsztynie 14 sierpnia 2023 roku
O godzinie 11 : 00 zbieramy się pod gmachem Kurii Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, gdzie zostanie złożona skarga na ręce JE ks. prof. Józefa Górzyńskiego, Arcybiskupa warmińskiego, na rektora Sanktuarium Narodzenia NMP w Gietrzwałdzie ks. Marcina Chodorowskiego oraz ks. dra Tomasza Szałandę za prowadzenie prolidlowskiej propagandy, zniesławianie obrońców Gietrzwałdu i prowadzenie półjawnej konspiracji zielonoświątkowej w Kościele rzymskim, a także zwalczanie kultu Matki Bożej Królowej Polski. Przed kurią zostanie także odmówiony Różaniec św. w intencji nawrócenia grzeszników, zwłaszcza heretyków i satanistów, a także o powrót kapłanów do doktryny katolickiej opartej o Objawienie i Tradycję. 
Następnie będziemy protestować oraz składać skargi, petycje i zawiadomienia o przestępstwach przed gmachami Urzędu Wojewódzkiego w Olszynie, przed Starostwem Powiatowym, przed WSA i prokuraturą, a także ABW. 
Następnie z figurą Matki Bożej Królowej Polski udamy się na Rynek w Olszynie, gdzie będziemy się modlić za Warmię i całą Polskę oraz poinformujemy mieszkańców tego sławnego miasta o satanistycznych klikach w aparacie samorządowym i państwowym, walczących z Bogiem i Błogosławioną Dziewicą oraz z Jej Stolicą w Gietrzwałdzie, a także z Polską całą, którą Berlin i Bruksela chcą uczynić gigantycznym śmietniskiem różnorakich odpadów. 
Protesty tego dnia zakończymy Mszą św.
Prosimy, aby uczestnicy protestów zabrali ze sobą banery, flagi narodowe i maryjne, święte obrazy i krzyże oraz biało-czerwone opaski, albowiem w sierpniu wspominamy również heroizm polskiego żołnierza, który odparł od wrót Warszawy bolszewicką zarazę i w Powstaniu Warszawskim toczył nierówny bój z "brunatną śmiercią".
Jesteśmy tak samo jak nasi przodkowie wezwani do obrony cywilizacji życia, prawdy i miłości a więc nie możemy pogrześć naszej Wiary i zmarnować naszej Ojczyzny, przez uległość apostołom śmierci nacierającym na nas ze zdegenerowanego Zachodu.
Niech hasło Bóg, Honor i Ojczyzna będą naszym puklerzem, a wiara w Opatrzność niech dodaje nam sił do walki ze współczesnym totalitaryzmem i pogaństwem.


„Historia uczy, że demokracja bez wartości przekształca się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”. - św. Jan Paweł II Wielki.
MARSZ DLA KRÓLOWEJ POLSKI 
Gietrzwałd 15 sierpień 2023 rok
W OBRONIE DUCHOWEJ STOLICY POLSKI
- dzień drugi PIELGRZYMKA do Gietrzwałdu - 


 W dniu 15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NMP, Niepokalanie Poczętej, a także kolejną rocznicę "Cudu nad Wisłą". 
W czasie obrony Warszawy, bohatersko realizowanej przez młodą polską armię, dążącą do obrony odzyskanej po ponad wiekowej niewoli niepodległości,  objawiła się Matka Boża Wniebowzięta Królowa Polski, Hetmanka katolickiego Narodu Polskiego, czyniąc popłoch w szeregach bolszewickich najeźdźców i przynosząc chwałę polskiemu orężowi. 
Również tego dnia Wojsko Polskie oddaje swoją służbę Polsce pod berło Królowej Nieba i naszej Ojczyzny, Bogurodzicy Dziewicy, czerpiąc od Niej siłę do wypełniania swych obowiązków wobec Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 
Wzywamy wszystkich Polaków miłujących naszą Królową i Ojczyznę do wzięcia udziału w wielkiej pielgrzymce narodowej do Gietrzwałdu, którą bł. Honorat Koźmiński nazwał Duchową Stolicą Polski, większą niż "Ostra Brama, Sokal i Poczajów, a może nawet i wyżej stojącą niż dotychczasowa Stolica naszej Królowej - Jasna Góra". 
Przybywamy do Gietrzwałdu po to, aby oddać cześć i wdzięczność Królowej Polski za ocalenie przed obcą przemocą i za pełne chwały zwycięstwa dane w przeszłości Polakom. 
Prosić będziemy Panią Niebios o dalszą opiekę nad katolickim Narodem Polskim i o  wyzwolenie z globalistycznych struktur zła, wyzysku, kłamstwa i wszelkiej nieprawości, tworzących "cywilizację śmierci", przed którą przestrzegał wielki pontifex św. Jan Paweł II, "największy z rodu Polaków".
W czasach powszechnej dechrystianizacji oraz walki z katolicką moralnością i z samym Bogiem w Trójcy Przenajświętszej Jedynym musimy sztandar naszej Wiary podnieść dumnie i wysoko. Niech więc przybywający do Gietrzwałdu zabiorą ze sobą flagi maryjne, chrystusowe, świętych patronów, a także narodowe biało-czerwone oraz z białymi orłami. Na pamiątkę żołnierzy Niepodległości prosimy, aby polscy patrioci mieli na rękach biało-czerwone opaski. Tym znakiem potwierdzimy, że jesteśmy wierni wszystkim naszym bohaterom i sprawie Boga, Honoru i Ojczyzny poświęcamy nasze życie. 


PROGRAM PIELGRZYMKI PATRIOTÓW POLSKICH DO GIETRZWAŁDU W DNIU 15 VIII 2023 R


⦁ 10 : 00 Obrońcy Duchowej Stolicy Polski, gdzie panuje i "zawsze będzie z nami" Matka Boża Królowa Polski, spotykają się w amfiteatrze w  Gietrzwałdzie. Odmówimy tam wspólny pacierz a następnie w skrócie omówimy aktualną sytuację Gietrzwałdu w związku z planowaną inwestycją Grupy Schwarz zwaną   Centrum Dystrybucyjnym LIDL.  Przedstawimy również zagrożenia dla Polski i Kościoła jakie niosą neopogańskie struktury zła ulokowane w Berlinie i w Brukseli oraz program ocalenia narodowego. Odczytane zostaną Śluby Lwowskie  króla Jana Kazimierza Wazy.
⦁ 11:00 Udajemy się na sumę odpustową na błonia obok źródełka.
⦁ Po mszy św.  zbieramy się przy źródełku, by odmówić Różaniec św. w intencji Ojczyzny oraz odczytane zostaną akty zawierzenia Matce Bożej zrealizowane przez prymasów Hlonda i Wyszyńskiego.  
⦁ Następnie wyruszamy na szlak św. Jakuba Apostoła, gdzie będziemy odmawiać Różaniec św. w intencji obrony Duchowej Stolicy Polski i o odrodzenie moralne Narodu Polskiego. Pod krzyżem Bóg - Honor - Ojczyzna odczytamy "Jubileuszowy akt oddania się Jezusowi Królowi i Panu" Polski.
⦁ Wracamy pod kaplicę Matki Bożej w miejscu objawień, gdzie odmówimy Anioł Pański i zmówimy Różaniec św. w intencji wszystkich Żołnierzy Niepodległości oraz tych co trudzili się w pracy dla naszej umiłowanej Ojczyzny.
⦁ Następnie wracamy do amfiteatru, by przedyskutować plany wspólnej walki o Wielką Polskę Katolicką godną naszej Królowej i Jezusa Króla Polski.


 Liczymy niezmiernie na to, że Polska katolicka nie zawiedzie Królowej Polski i stanie mężnie w obronie Gietrzwałdu, gdzie - jak napisała "Warszawska Gazeta" - "złośliwi Niemcy, skoro nie mogą najechać nas czołgami, to chcą nas zasypać śmieciami". Oczywistym jest, że śmieciowa inwestycja Lidla pod nazwą "Centrum Dystrybucyjne" to kamuflaż Grupy Schwarz, lidera w biznesie handlu odpadami, recyklingu i utylizacji. Do Schwarza należą również Lidl i Kaufland. Natomiast sam Gietrzwałd ma się stać gigantycznym składowiskiem odpadów, w tym bardzo niebezpiecznych, które zagrożą egzystencji mieszkańców i przybywających tam pielgrzymów. Spółki należące do Grupy Sschwarz znane są w świecie z różnych kampanii satanistycznych i wspierania kościoła scjentologicznego, zaś agenci Stasi i Mosad, zatrudniani przez Schwarza, byli oskarżani w różnych krajach Europy o stosowanie nielegalnych metod nawet w relacji do personelu zatrudnianego w tych strukturach korporacyjnych.
Wzywamy Polaków do uczestnictwa w protestach w Olsztynie w dniu 14 sierpnia bieżącego roku oraz do wzięcia udziału w pielgrzymce narodowej 15 sierpnia 2023 r do Duchowej Stolicy Polski - Gietrzwałdu.  
Niech nasi wrogowie wiedzą, że Polska pada na kolana tylko przed Bogiem i w tym pokoleniu również nas stać na reakcję i święty gniew w obronie naszej Królowej, naszego Króla i Pana oraz umiłowanej Ojczyzny Polski.


MARSZ DLA KRÓLOWEJ POLSKI 
W OBRONIE DUCHOWEJ STOLICY POLSKI


Organizują następujące organizacje: Komitet Obrony Gietrzwałdu, Konwent Obrońców Polski, Stowarzyszenie MILITANS ECCLESIA, Fundacja św. Olafa, Słudzy Maryi Totus Tuus, Stowarzyszenie MUR Poznań, Stowarzyszenie Narodowy Marsz Wolności z Poznania, Wojownicy Maryi ze Szwajcarii i Niemiec oraz Dolnego Śląska, Pancerni Poznań, Marsz Powstania Wielkopolskiego oraz inne, które ciągle się zgłaszają do akcji protestacyjnych w Olsztynie w dniu 14 sierpnia br. i do narodowej pielgrzymki do Gietrzwałdu w dniu 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP.
Główny patronat medialny sprawuje Telewizja PL1 i "Warszawska Gazeta". 
Choć będą też korespondenci wRealu24 i innych mediów społecznościowych. 
Wszystkich Patriotów serdecznie zapraszamy do Marszu dla Królowej Polski.