NEon24 - Informacje

 

Misja i organizacja portalu internetowego NEon24.pl

Misja:

  • celem portalu jest poszukiwanie stanowiska w różnych zagadnieniach, które najlepiej będzie służyło interesom Polski,
  • portal nie kieruje się interesem partyjnym, ani punktem widzenia jednej ideologii,
  • zadaniem serwisu jest docieranie do prawdy, wspieranie merytoryczne dyskusji i medialna kontrola rządzących.

Organizacja:

  • portal ma charakter informacyjno-opiniotwórczy,
  • główne obszary aktywności: blogosfera, serwis informacyjny, publicystyka,
  • bieżącym zarządzaniem portalem zajmuje się redakcja w skład której wchodzą: moderatorzy i redaktorzy,
  • nad strategią rozwoju organizacyjnego i programowego portalu pracuje Rada Programowa, którą powołuje właściciel portalu,
  • Rada Programowa jest stale pracującym ciałem, regularnie spotykającym się z przedstawicielami redakcji,
  • portal ma być samofinansujący się poprzez pozyskiwanie reklam,
  • sukcesywnie wokół portalu mają być tworzone dodatkowe projekty: konferencje, opracowania, raporty, seminaria itp.

 

Redakcja

Redaktor Naczelny: Ryszard Opara
Zastępca Redaktora Naczelnego: Astra - Anna Słupianek
Administratorzy: Zawisza Niebieski, lipao45, Repsol

Aby skotaktować się z administratorami należy skorzystać z formularza kontaktowego. Jeżeli masz problem z zalogowaniem się, nie pamiętasz adresu email skorzystaj z formularza kontaktowego.

Wydawca: Fundacja Nowy Ekran

ul. Mickiewicza 44 lok. 11
01-650 Warszawa
NIP: 5252527979
KRS: 0000410048
ISSN: 2657-6163